Kultura

Dożynki Gminne w Nikodemowie 2018

W niedzielę 19 sierpnia 2018r. do Nikodemowa przybyli rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

Święto plonów rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Ks. Proboszcza Parafii Stara Wieś. Podczas uroczystej Mszy Św. Starostowie Dożynek Gminnych Pani Elżbieta Żyśko i Pan Wiesław Wereski przekazali na ręce Wójta Gminy Zakrzew Teodory Zaręby tradycyjny bochenek chleba, którym w dalszej części uroczystości wspólnie podzielili się ze wszystkimi uczestnikami Dożynek.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowanie pięknej tradycji dożynek oraz za ich ciężką pracę. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Nikodemowa zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego wysiłku.

Do konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny

i współczesny” zgłoszono 11 wieńców. W tym roku zwyciężyły wieńce z Nikodemowa i Karolina .

Dożynki uświetnił występ zespołu Błękitne Korale z Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku oraz występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa. Po zakończeniu części oficjalnej zabawę taneczną do późnych godzin nocnych rozkręcił zespół ,, Zajglice”.

_________________________________________________________________________________

Dożynki Gminne Dębina 2017

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. świętowaliśmy szczęśliwe zakończenie żniw i dziękowaliśmy Bogu za dary jakimi nas obdarzył. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Bożej Woli, a następnie korowód udał się pod remizę OSP w Dębinie.

Po powitaniu wszystkich delegacji głos zabrała Pani Wójt- Teodora Zaręba oraz przybyli goście.

Starostami dożynek byli Pani Anna Janik i Pan Henryk Kryk, którzy przekazali chleb dożynkowy na ręce Wójta Gminy, następnie zgodnie ze staropolskim zwyczajem podzielony on został między uczestników uroczystości.

W konkursie na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Zakrzew” wzięło udział 10 sołectw. W tym roku zwyciężyły wieńce z Dębiny (wieniec tradycyjny) i Annowa (wieniec współczesny).

Dożynki uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP w Zakrzewie, a po nim odbyła się zabawa taneczna z zespołem „NoStress”.

 _________________________________________________________________________________

Dożynki Zakrzew 2016

W niedzielę 14 sierpnia do Zakrzewa zjechali rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Zakrzewie.

Po celebracji Mszy Świętej odbyło się uroczyste przywitanie wszystkich delegacji, następnie głos zabrała Pani Wójt- Teodora Zaręba oraz przybyli goście. Starostami dożynek byli Pani Anna Smerdel i Pan Krzysztof Wójcik, którzy przekazali chleb dożynkowy na ręce Wójta Gminy, który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości.

Do konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny i współczesny” stanęły wieńce z terenu 8 sołectw. W tym roku zwyciężyły wieńce z Baraków (wieniec tradycyjny) i Wólki Ponikiewskiej ( wieniec nowoczesny).

Dożynki uświetnił występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa.

 

 _________________________________________________________________________________
 Dożynki Gminne Ponikwy 2015

W niedzielę 16 sierpnia 2015r. do Ponikw zjechali rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

Tradycyjne święto plonów zainaugurowała Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Batorz. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy budynku po szkole, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Wójt Gminy- Teodora Zaręba powitała przybyłych gości, po czym wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy przyjęli z rąk starostów dożynek Państwa: Małgorzaty Szczuki i Henryka Widza symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowanie pięknej tradycji dożynek oraz za ich ciężką pracę. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Ponikw zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego wysiłku.

Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki konkursu na ,,Najładniejszą posesję w Gminie Zakrzew”:

w kategorii Zagroda wiejska- Gospodarstwo rolne

Pierwsze miejsce: Alicja i Zbigniew Głaz- Boża Wola

Wyróżnienie: Zofia I Bogdan Skiba Zakrzew

w kategorii Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:

Pierwsze miejsce: Agata I Mariusz Wójtowicz- Dębina

Wyróżnienie: Jerzy Fiut – Zakrzew

 

Do konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny i współczesny” stanęły wieńce z terenu 12 sołectw. W tym roku zwyciężyły wieńce z Ponikw ( wieniec nowoczesny) i Karolina (wieniec tradycyjny).

 

Dożynki uświetniły występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa. Po zakończeniu części oficjalnej zabawę taneczną rozkręcił zespół ,, Escape”.

 

 _________________________________________________________________________________

Dożynki Gminne 2014

W niedzielę 17 sierpnia 2014r. do Nikodemowa zjechali się rolnicy z całej gminy, aby podziękować Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.
Tradycyjne święto plonów rozpoczęło się przemarszem korowodu dożynkowego na plac przy remizie strażackiej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Zainaugurowała je Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Stara Wieś.
Po nabożeństwie Wójt Gminy- Teodora Zaręba powitała przybyłych gości, po czym wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy przyjęli z rąk starostów dożynek Państwa: Marii Szymanek i Bogdana Zająca symboliczny bochen chleba z tegorocznych zbiorów, który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestników uroczystości.
W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowanie pięknej tradycji dożynek oraz za ich ciężką pracę. Przy tej okazji dziękowano mieszkańcom Nikodemowa zaangażowanym w organizację Dożynek Gminnych za wkład, poświęcony czas i wspaniałe efekty wspólnego wysiłku.
Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki konkursu na ,,Najładniejszą posesję
w Gminie Zakrzew”:
w kategorii Zagroda wiejska- Gospodarstwo rolne
Pierwsze miejsce: Danuta i Jan Werescy- Ponikwy
Wyróżnienie: Jolanta i Krzysztof Makuch Nikodemów
w kategorii Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
Pierwsze miejsce: Magdalena i Krzysztof Bizak- Zakrzew
Wyróżnienie: Elżbieta i Krzysztof Chałabis Zakrzew- Kolonia

Do konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny
i współczesny” stanęły wieńce z terenu 12 sołectw. W tym roku zwyciężyły wieńce
z Nikodemowa ( wieniec nowoczesny) i Dębiny (wieniec tradycyjny).

Dożynki uświetniły występy Kół Gospodyń Wiejskich z poszczególnych sołectw oraz występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa. Po zakończeniu części oficjalnej zabawę taneczną do późnych godzin nocnych rozkręcił zespół ,, NoStress”.

 

 _________________________________________________________________________________
Dożynki Gminno- Parafialne  2013 r.
W niedzielę 18 sierpnia 2013r. w Majdanie Starowiejskim odbyły się dożynki Gminno- Parafialne. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 1100 Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym p.w. św Antoniego Padewskiego w Bożej Woli. Po celebracji Mszy Świętej korowód dożynkowy przejechał do Majdanu Starowiejskiego. Wójt Gminy – Teodora Zaręba powitała delegacje dożynkowe z poszczególnych sołectw oraz wszystkich gości przybyłych na dożynki. Starostowie dożynek- Pani Teresa Jamróz i Pan Bogdan Rozwód przekazali symboliczny bochen chleba na ręce władz gminy.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na podziękowania oraz rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny i współczesny”. W tym roku zwyciężyły wieńce z Majdanu Starowiejskiego i Karolina. Dożynki uświetniły występy KGW z poszczególnych sołectw oraz występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa.  Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.

_________________________________________________________________________________

Dożynki Gminno Parafialne  w Annowie i Szklarni.
W niedzielę 26 sierpnia 2012 r. rolnicy z Gminy Zakrzew uczcili zakończenie tegorocznych żniw.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym p.w. św Antoniego Padewskiego w Bożej Woli.

Po celebracji Mszy Świętej korowód z delegacjami dożynkowymi przejechał do Annowa, gdzie odbyło się uroczyste przywitanie wszystkich delegacji, następnie głos zabrała Pani Wójt- Teodora Zaręba oraz przybyli goście.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na podziękowania oraz ogłoszenie wyników konkursu na ,, Najładniejszą posesję w Gminie Zakrzew” a także rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy w kategorii wieniec tradycyjny i współczesny”. W tym roku zwyciężyły wieńce z Ponikw i Szklarni. Dożynki uświetniły występy KGW z poszczególnych sołectw oraz występ Orkiestry Dętej z Zakrzewa.  Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.

_________________________________________________________________________________

Dożynki Gminno-Parafialne 2011 Wólka Ponikiewska

Wólka Ponikiewska. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12:00 polową mszą świętą  z obrzędem przekazania chleba na ręce władz Gminy . Po zakończeniu eucharystii odbyło się uroczyste przywitanie wszystkich delegacji, a głos zabrali – Wójt Teodora Zaręba oraz przybyli na tę uroczystość goście.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na podziękowania i rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku I miejsce zajęli mieszkańcy wsi Nikodemów.  Kolejnym punktem programu były występy KGW z poszczególnych wsi gminy oraz zabawę uświetniał młodzieżowy zespół Black Band.