Kontakt

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew
tel.: (84) 680 97 00
tel.: (84) 680 97 01
fax: (84) 680 92 26

 

Korespondencję  urzędową w formie elektronicznej należy kierować na skrzynkę podawczą: /ccxv4v690u/SkrytkaESP

Spis telefonów Urzędu Gminy w Zakrzewie
Opis stanowiska pracy Numer telefonu
Sekretariat 84 6809700
Wójt Gminy 84 6809702
Zastępca Wójta, obsługi organów gminy, zdrowia, kultury, sportu i archiwum zakładowego 84 6809707
Skarbnik 84 6809714
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności Dowody Osobiste 84 6809711
Referat podatkowy 84 6809706
Referat finansowy 84 6809708
Zagospodarowania przestrzennego, inwestycje 84 6809712
Gospodarka komunalna, gospodarowanie mieniem gminnym, ochrona środowiska, rolnictwo 84 6809713
Ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe, oświata 84 6809704
Informatyk, działalność gospodarcza, ochrona danych osobowych 84 6809716
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 84 6809489
Gminna Biblioteka Publiczna 84 6809710