Jednostki Organizacyjne

Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzewie

Kod pocztowy 23-155
Miejscowość Zakrzew
Nr telefonu 84 6809711

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Kod pocztowy 23-155
Miejscowość Zakrzew
Nr telefonu 84 6809489
Adres e-mail: gops@zakrzew.eu

Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew

Kod pocztowy 23-155
Miejscowość Zakrzew
Nr telefonu 84 6809710
Adres e-mail: gbp@zakrzew.eu

Szkoła Podstawowa w Dębinie

Kod pocztowy 23-156
Miejscowość Dębina
Nr telefonu 84 6800104
Adres e-mail: sp.debina@zakrzew.eu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie

Kod pocztowy 23-155
Miejscowość Zakrzew
Nr telefonu 84 6809219
Adres e-mail: sp.zakrzew@zakrzew.eu