Aktualności

 

Kolejny etap komputeryzacji bibliotek:

W Bibliotece Gminnej jak i Filii Bibliotecznej w Dębinie, został już zakończony proces tworzenia elektronicznej bazy książek. Jak ona wygląda, możecie już obejrzeć w sieci, klikając na zamieszczony link do katalogu on-line. Na razie nie będzie możliwości rezerwowania nowości i przesuwania terminów zwrotu książek. Te usługi będą dostępne dopiero po wdrożeniu elektronicznego wypożyczania książek, które planujemy powoli wprowadzać od przyszłego roku.

_____________________________________________________________________________

Spotkania z Pasjami
Biblioteka przystąpiła do Projektu Fundacji Orange, realizowanego z grantu MPiPS pod hasłem: „Spotkania z Pasjami”, które odbywają się w formie video – konferencji w każdy czwartek o godz.11.Gośćmi pierwszego spotkania byli: Agnieszka i Marcin Kręgliccy- właściciele sieci resteuracji. W przyszły czwartek
( 19 września ) gościem będzie Pani Krystyna Janda.Po wykładzie istnieje możliwość zadawania pytań za pośrednictwem Czatu.
Zapraszam wszystkich do poznawania pasji innych ludzi znanych z radia i telewizji i spotkania integracyjnego przy herbacie i kawie w Bibliotece.

 

_____________________________________________________________________________

POWIATOWY DZIEŃ BIBLIOTEKARZA W GMINIE ZAKRZEW

Dnia 6 czerwca 2013 roku gościliśmy u nas grupę bibliotekarzy powiatu lubelskiego.  „Dzień Bibliotekarza” obchodzony w Roku Powstania Styczniowego, wypełniony był treściami historycznymi. Zadecydowało o tym położenia naszej gminy w sąsiedztwie miejscowości Batorz, gdzie we wrześniu 1963r. została stoczona bitwa, w której zginął dowódca,  pułkownik Marcin Lelewel – Borelowski wraz ze swoim szefem sztabu majorem Wallischem. Bibliotekarze odwiedzili groby powstańców, zapalając symboliczne znicze. Później grupa odwiedziła gościnną Bibliotekę Gminną i zwiedziła Muzeum Wiejskie , gdzie przewodnikiem był jego twórca – Waldemar Latos. W samo południe odbyło się otwarcie wystawy „Powstanie Styczniowe 1963” przygotowanej przez Bibliotekę Powiatową w Lublinie. Wykład na temat przebiegu walk powstańczych na lubelszczyźnie, wygłosił dr Zdzisław Bieleń, autor wielu opracowań na ten temat.

Spotkanie zakończyło się imprezą integracyjną w urokliwym Gospodarstwie Agroturystycznym „Dębina”.

_____________________________________________________________________________

WYSTAWA „GMINA ZAKRZEW W ALBUMIE MOJEGO DZIADKA” UDOSTĘPNIONA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Dnia 27 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  odbyło się uroczyste otwarcie wystawy starej fotografii z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i zaproszonych gości.

Były nieoczekiwane spotkania po latach dawnych działaczy młodzieżowych, wspomnienia, refleksje i opowieści .Najwięcej emocji wzbudzały chyba  zdjęcia szkolne  ale także i inne tablice były przez długi czas oblegane… Niektórym ze wzruszenia zakręciła się łza w oku, że wielu osób nie ma wśród nas a zatrzymane w kadrze wydarzenia już nigdy nie powrócą.

Wystawę można oglądać  każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Gminy i Biblioteki.

_____________________________________________________________________________

KONKURS LITERACKI

LOKALNEJ GRUPY DZIŁANIA „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

Trwa do 10 marca 2013 roku

Zapraszamy miłośników tradycji do udziału w konkursie literackim, mającym na celu zachowanie tradycji lubelskiej wsi.

  Dorosłych mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.

Zapraszamy do napisania pracy: „Nasze tradycje, obrzędy i obyczaje”.

Uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz uczniów gimnazjów

Zachęcamy do napisana prac „Moja miejscowość w dawnych opowieściach”

Prace na konkurs można składać do 10 marca 2013 roku w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” w Lublinie, przy ul. Narutowicza 37/5

Wraz z pracą konkursową Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia „Formularza zgłoszeniowego”.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 31 marca 2013 roku. W kwietniu

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursach. Zebrane prace mogą zaowocować ciekawym wydawnictwem wzbogacającym dorobek etnograficzny dotyczący naszego obszaru, a na zwycięzców czekają interesujące nagrody.

Konkursy będą miały uroczysty finał – planuje się organizację imprez towarzyszących. Dla młodszych uczestników – występ teatru dla dzieci, dla dorosłych – przegląd zespołów obrzędowych i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu i kartą zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „aktualności”.

_____________________________________________________________________________

Warsztaty okołofotograficzne

Od dnia 18 lutego w Bibliotece gminnej odbywają się „ warsztaty okołofotograficzne” prowadzone przez animatorów kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, w których uczestniczy 16 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum i miejscowej Szkoły Podstawowej.

W pierwszym dniu uczestnicy tworzyli  mapę swoich miejscowości  a następnie wykonywali portrety za pomocą aparatu INSTAX  a także kolaże z wydrukowanych portretów .

Drugi dzień był najbardziej twórczy,  gdyż młodzież pracowała z wykonaną przez siebie kamerą LUCIDA /z lusterkiem / a następnie  z kamerą OBSCURA  wykonaną ze zwykłej metalowej puszki. Niektóre obiekty sfotografowane w ten sposób to prawdziwa fotografia otworkowa.

Kolejny dzień przebiegł na wykonywaniu  ćwiczeń będących wstępem do animacji aby w czwartek nakręcić film: „UFO W GMINIE”

W piątek już ostatnie nasze spotkanie. Zapraszamy wszystkich na wernisaż fotografii otworkowej wykonanej przez uczestników spotkania oraz na projekcję filmu animowanego: „UFO  w gminie”

Spotkanie odbędzie się dn.22 lutego 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy o godz.13