Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew

Jarzyna Joanna – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew
tel.84 6809710, 84 6809222
Filia w Dębinie  tel.84 6800113
e-mail: gbp_zakrzew@wp.pl
Godziny pracy Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew:
Poniedziałek -7:30 – 15:30.
Wtorek – 10:00 – 18:00.
Środa -7:30 – 15:30.
Czwartek – 10:00 – 18:00.
Piątek – 10:00 – 18:00.
Godziny pracy Filii w Dębinie:
Wtorek – 9:30 – 17:30.
Środa -9:30 – 17:30.
Piątek – 9:30 – 17:30.

 

 

lbw-800x600gk-is-97 (2)

Zapraszamy do korzystania z multiwyszukiwarki Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej – LBW, która umożliwia szybki dostęp do katalogów oraz zasobów cyfrowych instytucji tworzących LBW.

 

_________________________________________________________________________________

Jest nam bardzo miło poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew otrzymała dofinansowanie w  ramach Programu  Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4000 zł. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zakupić szereg nowych pozycji. Zachęcamy więc starszych i młodszych czytelników do odwiedzenia Biblioteki Gminnej oraz Filii w Dębinie.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Szanowni czytelnicy przypominamy, że Biblioteka Gminna i Filia w Dębinie biorą udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Na młodych czytelników (urodzonych w latach 2014-2017) czekają wyprawki czytelnicze. Zapraszamy.

_________________________________________________________________________________

Komunikat

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem, się koronawirusa  COVID – 19 od dnia 20 marca 2020r do odwołania Biblioteki w Zakrzewie i Dębinie będą nieczynne.

Odwołane też zostają wszystkie wydarzenia organizowane przez Bibliotekę.

O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem naszej strony oraz Facebooka.

Telefon kontaktowy: 84 6809222 / 84 6809710

_________________________________________________________________________________

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” – EDYCJA 2019

Zapraszamy wszystkie dzieci z roczników 2013 – 2016 do wzięcia udziału w nowej edycji ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Na obecnych i nowych czytelników czekają wyprawki oraz karty małego czytelnika. Więcej informacji można uzyskać w Bibliotece Gminnej i Filii w Dębinie.

_________________________________________________________________________________

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

skierowanego do trzyletnich dzieci.

Mali czytelnicy po odwiedzeniu Biblioteki i wypożyczeniu przynajmniej jednej książki otrzymają w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Po szczegółowe informacje dotyczące projektu zapraszamy do Biblioteki.

 Akcja rozpoczęła się 20 września i potrwa do 31 grudnia 2018r.

_________________________________________________________________________________

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew reprezentowany przez Dyrektora jednostki ,
 • Kontakt z Panią Urszulą Tkaczyk- Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gbp@zakrzew.eu.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  • w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw ;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy
  w Bibliotece Publicznej Gminy Zakrzew. Przy czym podanie danych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
_________________________________________________________________________________

Wystawa prac Jerzego Grzegorza Mazurka

W dniach 22.01 – 02.02.2018 w godzinach pracy Biblioteki Publicznej Gminy Zakrzew można oglądać wystawę ikon i portretów dzieci autorstwa Jerzego Grzegorza Mazurka. Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się 25.01 (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

_________________________________________________________________________________

Gminna sieć biblioteczna dzisiaj…

Biblioteka Publiczna jest Gminną Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury    pod nr 1/2006

Misją Biblioteki jest:

„ Popularyzacja literatury, czytelnictwa i wiedzy o regionie, dbanie o wszechstronny rozwój mieszkańców gminy oraz stworzenie przyjaznego miejsca spotkań lokalnej społeczności”

Aby spełniać  określone zadania , Biblioteka wraz z Filią posiada księgozbiór liczący 14 120 woluminów, po 7 tytułów czasopism , z których można korzystać na miejscu i wypożyczać     do domu. Oferujemy też bezpłatny dostępdo internetu.  W Bibliotekach organizowane są spotkania z pisarzami, konkursy recytatorskie, wystawy okolicznościowe, lekcje biblioteczne oraz zajęcia podczas wakacji i ferii zimowyvch.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach, w obu bibliotekach zostały utworzone „Kąciki Małego Czytelnika”, gdzie można rysować, malować , tworzyć gipsowe figurki oraz uczestniczyć w różnorodnych zajęciach manualnych.

Biblioteki są także miejscem spotkań dla Kół Gospodyń Wiejskich z okazji zebrań roboczych jak i okolicznościowych (Opłatek, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Wielkanocnoc, dożynki i inne )

W Bibliotec spotykają się tez seniorzy, aby kultywować stare tradycje i przekazywać je młodemu pokoleniu.

Tematami dotychczasowych spotkań były:

„Tłusty czwartek i nasze pączki, chrusty…”

„Pomyszkuj w Internecie”

„Pisanki woskiem i nie tylko…”

„Szydełkowe koszyczki”

„Historie starych fotografii”

„Spotkania z pasjami”

Biblioteka corocznie korzysta z programów „Zakup nowości wydawanych” „Priorytet 1” i „Priorytet 2” uwzględniając przy tym konkretne potrzeby uczniów, studentów jak i pozostałych swoich czytelników. Prowadzi też wypożyczenia międzybiblioteczne, dzięki umowie podpisanej     z Biblioteką UMCS.

W przypadku osób samotnych realizujemy wypożyczenia – „Książka na telefon”.

Ponadto jesteśmy otwarci na wszystkie akcje organizowane z myślą o bibliotekach jak: Ogólnopolska Noc Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, Bezpieczne Wakacje i inne…

W ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”   zrealizowaliśmy projekt „Odkryj Gminę Zakrzew”, sfinansowany w wysokości 5 tysięcy zł. przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Za otrzymane pieniądze przeprowadziliśmy konkurs plastyczny wśród uczniów Szkół Podstawowych. Nagrodzone prace ilustrujące ciekawe zakątki w gminie, zostały zamieszczone w kalendarzu na 2016 rok.

Drugim zadaniem projektu były warsztaty z Questu i opracowywania gier terenowych , a następnie przejście wyznaczonej trasy wraz z nauczycielami i młodzieżą gimnazjalną. Było to wspólne pożegnanie roku szkolnego, zakończone ogniskiem z kiełbaskami i drobnymi upominkami.

W m-cu wrześniu, w II edycji tego samego konkursu podpisaliśmy kolejną umowę  na realizację projektu „Dorównać kroku nowoczesności w bibliotece”. Darowiznę w wysokości 4 tys. zł. przeznaczymy na wdrożenie elektronicznego sposobu wypożyczania książek.

kalendarz

___________________________________________________________________________________

             Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie  

Po drugiej wojnie światowej , ogólnokrajowa siec biblioteczna tworzona była na     podstawie dekretu o bibliotekach z 17.06.1946r. Bezpośredni nadzór i opiekę nad bibliotekami sprawowało Ministerstwo Oświaty , a od roku 1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1949 r. gmina Zakrzew otrzymała w darze 500 woluminów książek wpisanych do księgi inwentarzowej, które stały się zalążkiem Biblioteki Gminnej. Księgozbiór został wkrótce powiększony o dary książkowe mieszkańców oraz Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie. Na koniec 1949r. wynosił już 860 tytułów. Były to w większości książki z literatury radzieckiej oraz z działu Marksizm. Leninizm.

Początkowo biblioteka mieściła się w gminie ,w kilku zamykanych szafach. Pierwszą bibliotekarką była pani Aniela Raczkowska a tuż po niej Balbina Rubaj. Wtedy też biblioteka została przeniesiona do mieszkania prywatnego.

Dalsze losy biblioteki były ściśle związane z przemianami społeczno-politycznymi w kraju. Wraz z powstaniem gromad w roku 1954 biblioteka zostajła przemianowana na „Gromadzką Bibliotekę Publiczną”.

Po roku 1956 w bibliotekach następuje masowa akcja wycofywania książek o treści wrogiej władzy ludowej (tzw.”czystki”). W tym czasie na stanowisku kierownika biblioteki rozpoczyna pracę pani Maria Bielak (Mączka). Aby przybliżyć książkę do czytelnika, w każdej większej wsi znacznie oddalonej od biblioteki , tworzone były punkty biblioteczne, lokalizowane najczęściej w mieszkaniach prywatnych.

1 stycznia 1973 roku została przeprowadzona kolejna reforma administracyjna. W miejsce gromad znów powstały gminy, którymi kierowali „Naczelnicy”.

W tym czasie Gmina Zakrzew powiększa się o kilka wsi, należących dotychczas do gromady w Dębinie, przez co tamtejsza Gromadzka Biblioteka Publiczna stała się   filią biblioteki gminnej w Zakrzewie pow. Bychawa. Jesienią w bibliotece odbyła ię inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza i kierownictwo biblioteki przejęła Maria Rubaj (Król ) absolwentka Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego.

1 czerwca 1975 roku po raz kolejny zmienia się   mapę podziału administracyjnego kraju.

Zostaje utworzone 49 województw, a gmina Zakrzew zostaje przypisana do województwa zamojskiego. Opiekę nad siecią bibliotek sprawuje WiMBP w Zamościu wraz z jej Oddziałem Terenowym w Biłgoraju.

Jest to okres rozwoju gminnej sieci bibliotecznej, gdyż obok istniejących punktów bibliotecznych powstają „punkty filialne” umieszczone w Szkole Podstawowej w Dębinie i Ponikwach.

Biblioteka gminna dostaje drugi etat i od końca 1981 roku pracę rozpoczyna pani Gabriela Flis /(Widomska ). Tuż po niej przez 1,5 roku pracuje Ewa Bizak. W październiku 1986 roku w budynku Banku Spółdzielczego zostaje utworzona Filia Dla Dzieci i Młodzieży , którą kieruje Elżbieta Wójtowicz, a później Anna Grad i Teresa Drozd. W październiku 1990 roku Filia dla dzieci zostaje połączona z biblioteką gminną i mieści się budynku Urzędu Gminy. Jest to najlepszy okres w rozwoju czytelnictwa w gminie. Obsada jest dwuosobowa , czas pracy trwa cały tydzień od godz.8 do 18 , a sobota jest dniem szeroko prowadzonej pracy oświatowej. W tym czasie z WiMBP   biblioteka otrzymała telewizor i video. Została także uruchomiona wypożyczalnia kaset video , z których 1/3 wypracowanego zysku, przeznaczana jest na zakup książek.

W 1997 r. lokal zajmowany przez bibliotekę musiał zostać zwolniony na potrzeby telekomunikacji (zamontowanie centrali telefonicznej ) a obsada zmniejszona do jednego etatu. Biblioteka zostaje przeniesiona do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

Kolejna reorganizacja Biblioteki następiła wraz z ostatnią reformą administracyjną kraju.

Dnia 1 stycznia 1999 roku, Gmina Zakrzew powróciła do macierzy – województwa lubelskiego. .Dzięki ówczesnemu wójtowi, przychylności Rady Gminy i pomocy Biblioteki Powiatowej w Lublinie, w 2001 roku   biblioteka zostaje przeniesiona do wyremontowanego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. Była to już10 i miejmy nadzieję że ostatnia przeprowadzka Biblioteki.

Poprzez uczestnictwo w programie „Infrastruktura Bibliotek”i „Program Rozwoju Bibliotek” biblioteki na terenie gminy zmieniły swoje oblicza. Odnowiono pomieszczenia,częściowo wymieniono meble biblioteczne , utworzono „Kąciki Małego Czytelnika”, pozyskano   nowoczesny sprzęt komputerowy.

Patrząc z perspektywy ponad 65 -ciu lat istnienia biblioteki , widzimy ogromne zmiany:

Przeźrocza zostały zamienione na prezentacje multimedialne, encyklopedie na komputer, książki tradycyjne na audio lub e-booki.

Tylko głośne czytania bajek – najpopularniejsza forma pracy z lat 60-tych – została przemianowana w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” aby dzieci miały kontakt ze słowem drukowanym i chociaż na chwilę mogły oderwać się od swoich wirtualnych bohaterów…

Biblioteka   i Filia dla wszystkich swoich mieszkańców są ważnymi miejscami na mapie kulturalnej gminy.

___________________________________________________________________________________

Filia Biblioteczna- Historia

Biblioteka w Dębinie została założona w 1957 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. W pierwszym roku swego istnienia otrzymała 973 woluminy książek. Po reformie  administracyjnej kraju w 1973 r. stała się Filią Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie działającą na obszarze 5 wsi. Na przestrzeni ostatnich 54 lat biblioteka wielokrotnie przenosiła się ze swoim księgozbiorem. Były to w większości prywatne domy mieszkalne, nie zawsze spełniające podstawowe wymogi (zimne, ciemne). W 2002 roku księgozbiór przeniesiono do wyremontowanego lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębinie. Biblioteka zajmuje 2 pomieszczenia o powierzchni 50 m2.