Przejdź do treści
 
Dziś jest:

XXII sesję Rady Gminy Zakrzew

Zakrzew, dnia 8 grudnia  2021r.

SM.0002.22.2021

                                                                                             Mieszkańcy Gminy/wszyscy/

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Zakrzew na dzień 28 grudnia 2021 r., (wtorek).  Obrady sesji rozpoczną się o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie 26. Zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diety dla sołtysów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Zakrzew na 2022 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zakrzew na 2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Zakrzew.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                               /-/

Waldemar Tomas

Kontakt

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew
tel.: (84) 680 97 00,
tel.: (84) 680 97 01
fax: (84) 680 92 26

e-mail: ug@zakrzew.eu

Korespondencję urzędową w formie elektronicznej należy kierować na skrzynkę podawczą: E-PUAP

Więcej informacji

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij