Dzienne archiwum: 17 stycznia, 2022

Fundusz Sprawiedliwości – dotacja dla OSP

Gmina Zakrzew pozyskała dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach dofinansowanego zadania zakupiono 10 kompletów ubrań specjalnych, które 31 grudnia zostały oficjalnie przekazane do OSP Zakrzew. Umowa dotacji z Ministrem Sprawiedliwości została podpisana 22 grudnia 2021 roku. Wartość zadania wyniosła 42 000,00  zł, w tym 41 500,00  zł  to dotacja budżetu państwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości, 500 zł wkład własny.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016-2020.

Wsparciem zostały objęte:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie koszt całkowity: 3125,00 zł
dotacja: 2500,00 zł
wkład własny: 625,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dębinie
koszt całkowity: 3750,00 zł
dotacja: 3000,00 zł
wkład własny: 750,00 zł

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na:

  • zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innych nośnikach
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.